Evlilik

Evlilik Nedir?

Evlilik, kadın ve erkeğin, içinde bulundukları toplum tarafından onaylanmış birlikteliğini ifade eder. Yer yer farklılık gösterse bile, evlilik genelde, tarafların özgür iradesi ve isteği doğrultusunda birlikte yaşama isteğini gösterir. Bir evliliğin gerçekleşebilmesi için, bireylerin belli bir olgunluk seviyesine ulaşmaları (reşit olmaları) gerekir. Söz konusu olgunluğun kültüre değiştiğini de hatırlatmak isterim.

“Evlilik, kültürler arasında farklılıklar olsa bile tüm toplumlarda resmi olarak kabul edilen tek beraberlik şeklidir.”

“Evlilik, karşılıklı bir dayanışma, toplumsal kabul görme ile gerçekleşmiş bir anlaşma ve tüm toplumsal engelleri ortadan kaldırarak cinsel gereksinmelerin karşılıklı olarak karşılanmasına izin verilen bir kaynaştırmadır.”

“Evlilik, birbirini seven iki bireyin duygularını içsel dünyalarından çıkarıp  sosyal bir gerçeklik haline getirmek için kullandıkları bir kurumdur.”

“Evlilik, kişinin benliğini bir başkasının benliği ile birleştirmesine olanak veren, kişiliğini geliştirmesini ve mutlu olmasını sağlayan bir kurumdur.”

“Evlilik, evlenmeye karar verildiğinde evi geçindirmek, çocuk sahibi olmak, cinsellik, birbirine destek olmak, hayal kırıklıklarını hazmetmek, başarıları kutlamak yani kısacası bir güç birliği oluşturmak için bireylerin birbirlerine verdikleri sözdür.”

“Evlilik, kurumsallaşmış bir yol, bir ilişkiler sistemi, bir kadınla bir erkeği birbirine bağlayan, doğacak çocuklara toplumda bir yer edinmeyi sağlayan, toplumsal yönden devletin kontrol, hak ve yetkisi bulunan yasal bir kurumdur. Ayrıca toplumlarda farklılıklar gösterebilen, aile kurmayı ve soyun devamını sağlayan iki insanın kalıcı bir evlilik için birlikte oluşturdukları, birbirlerine ve çocuklarına karşı ortak sorumluluklarını yerine getirmeye söz verdikleri, birbirine bağlı sistemlerden oluşan bir kurumdur.”

Nasıl Üye Olurum?

Evliliğe kendisini hazır hisseden birey, bu amacın gerçekleştirme doğrultusunda mutlu ve sağlıklı bir yuvayı kurabileceği uygun eşi aramaya koyulur. Bireylerin eşlerini sıklıkla kendi sosyal çevreleri içinde seçtiği düşünülürse, kent yaşamının ev ve iş arasında geçen koşuşturması, bireylerin sosyal çevrelerini giderek daraltmış, bunun bir sonucu olarak da kişilerin sosyal çevreleri çoğunlukla iş çevreleri ile sınırlı kalmıştır. Çoğu zaman birey bu sınırlı sosyal çevre içinde kendisine uygun eş adayını bulmakta zorlanmaktadır. Evlenmeye kendisini hazır hisseden birey fiziksel görünüm, yaş, eğitim, kültür, yaşam felsefesi, ekonomik durum v.s. gibi değişkenler açısından, daha geniş bir seçenek yelpazesi içinden, kendisine uygun eş adayını bulmak ve evlenmek amacıyla Evlilik Yapılandırma Ajansı’na başvurmaktadır.

 1. Üye olma: Evlilik Yapılandırma Ajansı’na evlenmek için başvuran kişiler, ajanstan kendilerine sağlayacağı hizmetler konusunda halkla ilişkiler uzmanlarınca bilgilendirildikten sonra, üye anket formunu doldurmaktadırlar. Anket formu psikolojik danışman ve üye adayı ile birlikte değerlendirilmekte ve üye adayı kendisinden istenen belgeleri tamamladıktan sonra, yıllık üyelik ücretinin ödenmesiyle birlikte bir yıl süreli üyeliği gerçekleşmektedir.

Anket Formu’nda Yer Alan Bilgiler:

1.Bölüm

 1. Kimlik Bilgileri
 2. Özel Bilgiler
 3. Fiziksel Özelliğe İlişkin Bilgiler
 4. Sağlık Durumu
 5. Hijyen ve Vücut Bakımı
 6. Alışkanlıklar ve Hobiler
 7. Cinsellikle İlgili Bilgi, Tutum ve Tercihler
 8. İlgi, Tutum ve Kişilik Özellikleri
 9. Evlilik Sözleşmesi
 10. Değerlendirme Raporu
 11. Tanışma Tutanağı

Adaydan İstenen Belgeler:

 1. Son iki ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 2. Nüfus cüzdanın çift yönlü fotokopisi
 3. Nüfus kayıt örneği
 4. İkametgah
 5. İş yeri kimlik fotokopisi veya çalıştığını gösterir onaylı belge (çalışanlar için)
 6. Ticaret Odası üye belgesi veya Vergi levhası fotokopisi (serbest çalışanlar için)

Yıllık Üyelik Ücreti:

                420 ₺ fatura karşılığı nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir. Başvuranın ödeme tarihi itibariyle bir yıl süreli üyelik kaydı gerçekleşmiş olur. Üye en geç bir hafta içerisinde kendisinden istenen belgeleri Ajans’a teslim etmekle yükümüdür.

Ankara dışından üye olmak için başvuranlar, Ajansın Tutku Basın Yayın hesabına, (Ziraat Bankası Akay / Ankara Şubesi Hesap No: 581219789-5011 IBAN: TR73 0001 0007 6058 1219 7850 11) yıllık üyelik ücretini yatırdıktan sonra kendilerine anket formu ve ajansın istediği belgelerin bir listesi gönderilir. Üye adayı anket formunu doldurur ve kendisinden istenen belgelerle birlikte posta veya kurye aracılığı ile ajansımız adresine gönderir. Üye adayının doldurduğu anket formu ve istenen belgeler ajansa ulaştığı tarih itibari ile yıllık üyeliği başlatmış olur.

Amaç

 1. Evlilik kurumunun kutsallığına ve gereğine inanmış, hukuken, bedenen ve ruhen evlenmesinde herhangi bir sakınca olmayan, bir ailenin asgari düzeyde sağlanabilecek maddi koşullara sahip, har bir bireyin özgür iradeleri ile, topluma yararlı, sağlıklı ve mutlu bir yuva kurmasına aracılık etmek;
 2. Toplumun temeli ve en küçük birimi kabul edilen aile kurumunun sağlıklı, üretken ve mutlu bir biçimde yaşatılması ve korunması için aile danışmanlığı ve eğitimi hizmetleri vermektir.

İlke: Amaca uygun nitelikli hizmetler sunarken, insanın, doğanın “en üstün” ve “en değerli” varlığı olduğu inancından hareketle, karşılıklı “güven” ve “saygı” temeline dayalı, “çağdaş”, ve “bilimsel” bir hizmet anlayışı içinde, meslek ve iş etiği kurallarına sağdık kalmaktır.

Niçin Evlilik?

Evlilik her açıdan gereklidir. Kainatta varlığını koruyan en eski ve en köklü kurumun aile olduğunu
bilinmektedir. Dünyada evlilik ve aile kurumu m.ö 4000’li yıllarda Mısır’da başlamış ve evrimleşerek
günümüze kadar, kendi değerlerini yaratarak gelmiştir.
Bilimsel ve toplumsal açıdan düşündüğümüz de insanlar niçin evlilik yaparlar;
1. İnsan soyunun devamı için
2. Meşru, düzenli, sağlıklı cinsel yaşam için
3. Dini inanışlarını yerine getirmek ve yaşamak için
4. Ekonomik imkanları birleştirerek, yardımlaşma ve dayanışma içinde daha iyi yaşamak için
5. Kültürel değerleri yaşamak ve gelecek kuşaklara taşımak için
6. Çocuk yapmak, anne-baba olmak için
7. Toplumsal kuralları yerine getirmek ve toplumda statü, itibar kazanmak için
8. Yalnızlığını gidermek için
9. Aile düzeninde yaşamak ve bir kısım ihtiyaçlarını gidermek için
10. Kendini güvende hissetmek için
11. Duygusal ihtiyaçlarını tatmin etmek için
12. Sevmek-sevilmek için
13. Huzurlu, mutlu, düzenli ve güvenli bir hayat yaşayabilmek için
14. Kişisel gelişim sağlamak için
15. Paylaşım için
16. İlgi ve düşünüldüğünü hissetmek için
17. Sorumluluklarını azaltmak için
18. Boz zaman etkinliklerini ve hayallerini gerçekleştirmek için
Dini açıdan düşündüğümüzde;
Not: Dinimiz evliliği kutsal saymış, birçok hadiste evliliğin gerekliliği vurgulanmıştır.

Ben… Beni Tanıyor Muyum?

Kişi kendini tanıyabilmesi için aşağıdaki soruları kendisine cevaplamalıdır. Bu soruların karşılığını
bulursa sağlıklı evlilik yapması daha kolay olacaktır.
1- Ben kimim?
2- Nasıl biriyim?
3- Neye sahibim?
4- Neyi temsil ediyorum?
5- Hayattan neler bekliyorum?
6- Nerde yaşamak istiyorum?
7- Hayatta yapmak istediğim ve ideallerim neler?
8- Nelerden hoşlanıyorum?
9- Nelere tahammül edemiyorum?
10- Güçlü yönlerim neler?
11- Zayıf yönlerim neler?
12- Nasıl insanlarla anlaşabiliyorum?
13- Hangi insanlarla hiç anlaşamıyorum?
14- Nasıl biri ile evlenmeliyim?
15- Evlenmek istediğim insanda aradığım özellikler ne kadar var?
16- Evlenmek istediğim insana benim şartlarım ne kadar uyuyor? Beni kabul eder mi?
17- Onu mutlu edebilir miyim?
Kimse mükemmel değildir. Eşinizi seçerken hiç bulamayacağınız özellikte birini aramamalısınız.
Seçici olmakla hiç olmayacak kişiyi aramak arasındaki farkı iyi bilmek gerekir.

Eş Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

1- Kişilik uyumuna dikkat edilmeli
2- Duygusal ve mantıksal dengeye dikkat edilmeli
3- Sevimli ve çekici mizaç olmalı
4- Güvenilir olmalı
5- Zarafet ve inceliği uyumlu olmalı
6- Dengeli olmalı
7- Saygılı olmalı
8- Ev yaşantısı ve çocuk isteği uyumlu olmalı
9- Ekonomik durum beklentileri uyumlu olmalı
10- Aile ve arkadaş uyumuna dikkat edilmeli
11- Kültürel yapı uyumlarına dikkat edilmeli
12- Dini inanışlar ve mezhep uyumları önemli
13- Statülere dikkat edilmeli
14- Ruhsal yapıya dikkat edilmeli
15- Geleceğe dönük beklentiler uyumlu olmalı
16- Eşler arası yaş uyumuna dikkat edilmeli
17- Mutlu olacağı temel şartları karşı tarafa bulabiliyorsa evliliğe karar vermeli
18- Akraba evliliklerinden uzak durulmalı

Evlilikte Kadın Ne İster?

1- Eşinin kendini sevmesi
2- Güven vermesi
3- Saygı duyması
4- Sadakat
5- Başkasının eşi ile kıyaslanarak aşağılanmamak
6- Eşinin ekonomik olarak iyi durumda olması
7- Bakımlı ve yakışıklı olmalı
8- Dini inanç uyumu
9- Eğitim durumunun eşit ya da daha üstün olması
10- Görgülü, kültürlü, centilmen olması
11- Eşinin desteklenmesi

Evlilkte Erkek Ne İster?

1- Eşin sevgisi
2- Saygı duyması
3- Sevgi ve şefkat göstermesi
4- Güven duymak
5- İdeallerine destek olması
6- Erkeğini küçümsememesi
7- Ekonomik üstünlük
8- Cesaret telkin etme
9- Kabul görme
10- Güzellik, çekicilik
11- Dini inanç uyumu
12- Eğitim düzeyinin eşit ya da yakın olması (Kendinden üstün olmaması)