Hakkımızda

Evlilik Yapılandırma Ajansı Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi

Günümüzde zayıflayan Evlilik kurumunun güçlenmesine önem vermekteyiz. Sağlıklı toplum sağlıklı ailelerden oluşabilir. Toplumumuzun gelenek görenek ve inançlarına uygun olarak çağımızın ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel verileri ve  etik kuralları önemseyerek, uzmanların görüş ve önerileri doğrultusunda, HERKESİN MUTLU OLMAYA HAKKI OLDUĞUNU düşünerek KURUM ARACILIĞI İLE EVLİLİKLER yaptırmaktayız.

Toplumumuzda evlilik eğitimine çok ihtiyaç olduğunu önemle vurgularım. Ülkemizde mutsuz evlilik ve evlilik sorunları toplumumuzun en büyük kanayan yarasıdır. Biz imkanlarımız ölçüsünde sağlıklı toplumun yaratılmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Evlilik sorunlarının çözümü toplum sağlığı açısından çok büyük önem arz etmektedir.

MİSYONUMUZ

İnsan yaşamındaki önemli kararlardan biri de “eş seçimidir”. İnsanlar, neslin devamını sağlamak, yeni kuşakları topluma hazırlamak, çocukların toplumsallaşmasını sağlayarak gelecek kuşaklara kültürel değerleri aktarmak, yaşamın zorlukları karşısında dayanışma içinde mücadele ederek sorunları aşmak, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde mutlu, sağlıklı ve üretken bir biçimde yaşamlarını sürdürmek amacıyla bir aile sahibi olmak isterler. Bu nedenle de evlilik bağıyla birbirlerine bağlanma üzere bir eş seçerler. Eş seçiminde de aradıkları bir takım ölçüler ve bu ölçüler içinde verdikleri öncelikler bulunmaktadır. Kimisi bilinçli bir tercih yaparken, kimisinde ise tesadüf etkendir. Evlilik gibi insan yaşamını bütün yönleriyle derinden etkileyecek bir kararın tesadüflere bırakılmasının doğuracağı olumsuz sonuçların, bireyler üzerindeki etkileri çoğu zaman yıkıcı olabilmektedir. Neredeyse her evlilik sevgi ve umutla başlar, ama ne var ki bazı yuvalar daha nikah defterindeki imzalar kurumadan yıkılmanın sinyallerini verir. Evlilikte mutluluk, süreklilik ve üretkenlik bir çok etkene bağlı olmakla birlikte, bunların en önemlisi bireylerin evlilik öncesi süreçte kendilerine uygun olan eşi seçebilmelerine bağlıdır. Atalarımız, “Ölesiye yaşayacağını, yorulasıya arayacaksın” derken, evlilikte, eş seçiminin nedenli önemli bir aşama olduğuna dikkat çekmişlerdir.

Evlilik Yapılandırma Ajansı, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Merkezi olarak, eş seçimine bilinçli ve uyarlı yaklaşan insanların daha sağlıklı ve mutlu aileler kuracağına inanmakta; kişilik yapınıza, yaşam felsefenize, değerlerinize, ilgilerinize, tutumlarınıza ve bunlara bağlı olarak eşiniz olmasını istediğiniz kişide aradığınız özelliklere göre, en uygun eş adaylarının belirlenmesinde sizlere profesyonel destek sağlamaktayız.

Bu konudaki sorumluluğumuzun bilincinde olarak, alanında deneyimli halkla ilişkiler uzmanı, psikolog ve psikolojik danışmanlarımızla gerekli çalışma ve araştırmaları özenle yapmaktayız.

Evlilik sorunları günümüzde yoğun bir biçimde artmış, buna bağlı boşanmalar da hızlanmıştır. Bununla birlikte boşanmayla sonuçlanmasa da mutsuzlukla sürdürülen karı koca ilişkileri ve bunlardan etkilenen çocuklardan oluşan aileler de azımsanmayacak çoğunluktadır. Bir toplumun sağlığı, o toplumu oluşturan ailelerin sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde aileler bu sorunların çözümüne yönelik profesyonel destek alma gereği duyar olmuşlardır. Sağlıklı ve mutlu ailelerin kurulması, korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla “evlilik öncesi”, “evlilik dönemi” ve “evlilik sonrası” (boşanma ve dul kalma) danışmanlığı hizmetleri de merkezimizde verilmektedir.

Hizmet Akış Teması

Evlenmeye Karar Verme

Evlenmesinde hukuken bir engeli olmayan; beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini yeterli olgunluk ve gelişmişlik düzeyinde algılayan; b evliliğin kutsallığı ve gerekliliğine kendisini ikna ederek evlenme “kararını” vermiş olur.

Üye Olma

Evlilik Yapılandırma Ajansı’na evlenmek için başvuran kişiler, ajanstan kendilerine sağlayacağı hizmetler konusunda halkla ilişkiler uzmanlarınca bilgilendirildikten sonra, üye anket formunu doldurmaktadırlar.

Tanıştırılma-Tanışma

Anket bilgileri ve diğer gözlemler doğrultusunda, psikolojik danışmanlarımızca, birbirlerine uygun olduğu kanaati oluşan eş adaylarına halkla ilişkiler uzmanlarımızca ulaşılmakta ve kendileri aynı zamanlarda ajansa davet edilebilmektedir.

Evlenme Amacı İle Ajansın Sunduğu Hizmetlerden Yararlanmaya Karar Verme

Evliliğe kendisini hazır hisseden birey, bu amacın gerçekleştirme doğrultusunda mutlu ve sağlıklı bir yuvayı kurabileceği uygun eşi aramaya koyulur.

Uygun Eş Adayını Belirleme

Değerlendirmenin hemen ardından, psikolojik danışman, bireyin karakteristik özellikleri ve eşi olmasını istediği kişiden beklentilerine ilişkin bir “rapor” düzenlemektedir.

Evlenme

Tanışan eş adayları, kişilik özellikleri, değerleri, inançları, yaşam felsefeleri, kültürel yapıları ve ilgileri açısından karşılıklı olarak birbirlerini tamamladıkları ve duygusal beklentilerini karşıladıkları taktirde, kendi özgür iradeleri ile mutlu ve sağlıklı bir aile kurmanın ilk adımını atarak bu birlikteliği evliliğe dönüştürmektedirler.